O nás OD ZO OS KOVO TŽ

Aktuality          O nás – historie          Kontakty          Členové výboru OD ZO OS KOVO TŽ

  • Je nedílnou součástí ZO OS KOVO Třineckých železáren se statutem útvarové organizace.
  • Hlásí se k účasti na činnosti Asociace důchodců odborářů při ČMKOS.
  • Zabezpečuje potřeby, zájmy a péči o důchodce – členy OD v oblasti sociální, zdravotní, kulturní, sportovní a vytváření podmínek k účasti členů OD TŽ na aktivní odborové práci a společenském dění v regionu.

Členství v organizaci důchodců TŽ je dobrovolné a členem se může stát důchodce nejpozději  do 70 let věku, který odešel do důchodu z pracovišť: Třinecké železárny,a.s. a společností: Doprava TŽ,a.s., Energetika Třinec,a.s., Eneza,s.r.o., Enviform,a.s., Jelmark,s.r.o., Klimaprodukt,a.s., KOVO Třinec,s.r.o., Moravia Security,a.s., Security Morava, s.r.o., Refrasil,s.r.o., Slévárny Třinec,a.s., Strojírny a stavby Třinec,a.s., T-Print,s.r.o., Trialfa,s.r.o., Třinecká klimatizace,a.s., Třinecká Projekce,a.s., Třinecké gastroslužby,s.r.o., Třinecký inženýring,a.s., VESUVIUS, a.s.

Členem OD se může stát i rodinný příslušník (manžel-manželka, druh-družka žijící ve společné domácnosti).

Svým vstupem do našich řad se člen  ZAVAZUJE  k  pravidelnému  placení  členského  příspěvku ve výši 120,- Kč ročně.

  • 2x ročně zasíláme do rodin členů 4-stránkový „Informátor“.

K 1. červnu 2020 je evidováno  1450 členů.
Organizaci vede jednadvacetičlenný výbor, členy výboru volí volební konference.
Orgánem provádějícím kontrolu činnosti a hospodaření OD TŽ je Dozorčí a revizní komise OD TŽ ve složení:

  • předseda – Kukuczka Tadeáš,
  • členové  – Stryja  Miroslav, Kubiszová Helena, Sniegoň  Jan

Vedoucím turistů při OD TŽ je Juříček Ludvík.

Správcem klubu je Heczková Helena.

 

 

  • 2x ročně zasíláme do rodin členů 4-stránkový „Informátor“.