Členové Komise mladých ZO OS KOVO TŽ

Aktuality          Členové Komise mladých          Fotky z akcí

Ondřej Bujok
místopředseda ZO OS KOVO TŽ – předseda KM TŽ
 
Lukáš Greiner
úsekový důvěrník OJ 199 Válc. jemn. profilů – VC
 
Václav Kraina  
Rostislav Sanak  
Tom Karzel  
Lukas Pielesz  
Lukáš Turoň  
Martin Mrozek  
Jiří Kozel  
Jakub Lorek