Odborové komise

Dohodovací komise Doprava TŽ, a.s.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Martin Báborský Doprava
3 Tomáš Honsárek Doprava
4 Bc. Ondřej Bujok ZO

 

Dohodovací komise ENERGETIKA TŘINEC, a. s.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Marian Waszut ET
2 Ing. Stanislav Kollert ET
3 Petr Duda ET
4 Václav Klimša ET
5 Evžen Sikora ET

 

Dohodovací komise ENEZA, s.r.o.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Markéta Vikorová ENEZA
2 Václav Vavřač ENEZA
3 Marek Podola ENEZA

 

Dohodovací komise Enviform, a. s.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Ing. Lenka Jachnická Enviform
2 Věra Gajdaczová ZO

 

Dohodovací komise JELMARK, s.r.o.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Jan Hasalík JELMARK
2 Marian Waszut ET

 

Dohodovací komise KOVO Třinec s.r.o.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Lucie Chwistková KOVO
2 Věra Gajdaczová ZO

 

Dohodovací komise Moravia Security, a.s.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Kateřina Škvariáková Moravia Security
2 Monika Babjáková Moravia Security
3 Věra Gajdaczová ZO

 

Dohodovací komise REFRASIL, s.r.o.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Václav Divina Refrasil
2 Marian Waszut ET

 

Dohodovací komise Slévárny Třinec, a.s.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Stanislav Waszut Slévárny
2 Ludvík Javorek Slévárny
3 Vladislav Cieslar Slévárny

 

Dohodovací komise Strojírny a stavby Třinec, a. s.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Lydie Heczková SaS
2 Libor Neuman SaS

 

Dohodovací komise T – print, s. r. o.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Kateřina Maroszová T-Print
2 Marian Waszut ET

 

Dohodovací komise TRIALFA, s.r.o.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Ivana Heczková Trialfa
2 Věra Gajdaczová ZO

 

Dohodovací komise TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Jan Jastrzembski Třinec. projekce
2 Bc. Ondřej Bujok ZO

 

Dohodovací komise Třinecké gastroslužby, s.r.o.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Petr Kovalovský Gastrosl.
2 Stanislav Adamiec Gastrosl.
3 Jan Cieslar Gastrosl.
4 Bc. Ondřej Bujok ZO

 

Dohodovací komise TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Marcel Pielesz ZO
2 Bc. Ondřej Bujok ZO
3 Věra Gajdaczová ZO
4 Jan Gut VH
5 Zdeněk Turoň VO

 

Dohodovací komise VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA,  a. s.

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Lubomír Mik Vesuvius
2 Marcel Pielesz ZO
3 Michal Bauman Vesuvius

 

Komise pro kolektivní vyjednávání ZO TŽ

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Marcel Pielesz ZO
2 Bc. Ondřej Bujok ZO
3 Věra Gajdaczová ZO
4 Jan Gut VH
5 Zdeněk Turoň Výr.sur.žel.
6 Martin Báborský Doprava
7 Marian Waszut ET
8 Markéta Vikorová ENEZA
9 Ing. Lenka Jachnická Enviform
10 Jan Hasalík JELMARK
11 Lucie Chwistková KOVO
12 Kateřina Škvariáková Moravia Security
13 Václav Divina Refrasil
14 Stanislav Waszut Slévárny
15 Lydie Heczková SaS
16 Kateřina Maroszová T-Print
17 Ivana Heczková Trialfa
18 Jan Jastrzembski Třinec. projekce
19 Petr Kovalovský Gastrosl.
20 Lubomír Mik Vesuvius

 

Inventarizační a likvidační komise ZO TŽ

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Zdeněk Turoň VO
2 Věra Gajdaczová ZO
3 Lydie Heczková SaS
4 Marian Waszut ET

 

Komise pro rekreaci a rekreační zařízení ZO TŽ

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Bc. Ondřej Bujok ZO
2 Lydie Heczková SaS
3 David Morcinek ZO
4 Romana Walczysková ZO
5 Jana Staszková ZO

 

Komise BOZP a pracovního prostředí ZO TŽ

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Věra Gajdaczová ZO
2 Robert PszczoŁka Koks. výroba
3 Rostislav Cieslar ET
4 Martin Konvička Vesuvius
5 Jan Gut VH
6 Ludvík Javorek Slévárny
7 Petr Kostka VJeu
8 Jan Hasalík Jelmark
9 Libor Neuman SaS
10 Marek Podola Eneza
11 Václav Raszka VO
12 Erich Szmek VS
13 Zdeněk Turoň VO
14 Jindřich Heczko VLdz

 

Sportovní komise ZO TŽ

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Zdeněk Turoň Výr.sur.žel.
2 Ivo Crhonek VLk
3 Karel Lysek Doprava
4 David Morcinek ZO
5 Romana Walczysková ZO
6 Lukáš Turoň  VO
7 Robert Pszczolka VKvc

 

Stravovací komise ZO TŽ

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Bc. Ondřej Bujok ZO
2 Marek Rakowski Slévárny

 

Komise mladých ZO TŽ

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Bc. Ondřej Bujok ZO
2 Lukáš Turoň  VO
3 Lukáš Greiner VJe
4 Lukáš Pielesz VJfd
5 Rostislav Sanak  VJfd
6 Václav Kraina  VOvs
7 Tomáš Karzel
8 Jiří Kozel
9 Jakub Lorek
10 Martin Mrozek

 

Redakční rada ZO TŽ

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Bc. Ondřej Bujok ZO
2 Jan Koman VO
3 David Morcinek ZO
4 Marek Rakowski SL
5 Lukáš Turoň  VO
6 Marian Waszut ET
7 Lenka Wojtasová ZO

 

Komise pro legislativu a sociální oblast ZO TŽ

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Věra Gajdaczová ZO
2 Bc. Ondřej Bujok ZO
3 Jan Koman VO

 

Dozorčí a revizní komise ZO TŽ

P.č. Jméno a příjmení Útvar
1 Ing. Olga Špoková PBs
2 Jan Cieslar VDz
3 Václav Cieslar VO
4 René Kaleta VKb
5 Miroslav Vrbovský VLdz
6 Marie Gajdaczová