Author: Ondřej Bujok

Omezený provoz na budově ZO

Vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k opatřením, která jsou zavedena vládou ČR, Vás žádáme o odložení osobních návštěv do budovy ZO OS KOVO TŽ za účelem vyřizování na pozdější dobu. Neodkladné záležitosti řešte po telefonu....

Rychlá informace

Vážené kolegyně a kolegové, na základě nařízení vlády, která vyhlásila mimořádné opatření „stav nouze“, v současné době rušíme všechny konference OJ a PO nad 30 osob i VZO 24.3.2020. Co se týče konference ZO...